Tuesday, September 2, 2014

Bến Cũ và Điểm Hẹn 
 
Riêng tặng những bạn bè và chiến hữu ở Nam & Bắc Cali:

BẾN CŨ
Cám ơn Thượng Đế, Đấng tuyệt vời
BẾN CŨ, niềm vui sướng rạng ngời
Bạn bè, chiến hữu...lòng lưu luyến
Tình nghĩa sắt son chẳng đổi dời
Bao lâu áo cũ chưa phai sắc
Lớp bụi thời gian luống ngậm ngùi
Nợ nước tình nhà, vai trĩu gánh
Chưa trả đã qua hết một đời...
Nhắc kỷ niệm xưa, về BẾN CŨ
Đò chiều một chuyến tiễn nhau thôi!


 


ĐIỂM HẸN
Cám ơn Trời , cám ơn đời
Cho tôi tìm gặp những người năm xưa
Năm mươi năm, chẳng sống thừa
Nửa đời hiển hách, nửa kia ngậm ngùi
Bây giờ gần đất xa trời
Nhớ nhau trao gửi những lời nhớ mong
Đến ĐIỂM HẸN, thật thỏa lòng
Nụ cười rạng rỡ ấm nồng hương xưa
Cám ơn Trời, đã đẩy đưa
Bạn bè, chiến hữu ngày xưa...đây rồi!

Bến Cũ và Điểm Hẹn 

No comments:

Post a Comment