Monday, August 25, 2014

40 năm gặp lại những Chiến Hữu năm xưa

SQSQ Tống Hồ Huấn Khóa 18 VBDL

 
 Chiến Đoàn Trưởng Chiến Đoàn 1 Xung Kích NT Tống Hồ Huấn

Little Sài gòn Nam California U.S.A. chiều 24 tháng 8 năm 2014

Anh Chị NT Tống Hồ Huấn từ New Zealand vừa đáp máy bay xuống 
Los Angeles

Đặng Dân Nam Dallas, Trương Văn Ái, Lưu Văn Thuần, 
Huỳnh Ngọc Thương, Thiếu Tá Nguyễn Văn Lô ND, 
Thiếu Tướng Lê Minh Đảo, Trung Tá Phạm Đức Cung, NT Tống Hồ Huấn, Huỳnh Văn Đức, CH ND, CH Phúc SD918, Trần Thế Bút

Anh Chiêu và Phạm Hiệp Thơ đón anh Huấn vừa đến Emerald Bay

Nguyễn Rinh 72, Phạm Hiệp Thơ, NT Tống Hồ Huấn và Phạm Hòa
Just Arrived

Đại Tá Liêu Quang Nghĩa và Rinh đang gắn pin Lôi Hổ trên vạt áo của NT Huấn bên cạnh là bà Liêu Quang Nghĩa kế bên là Đại Úy Mai Bá Trác, LH Đặng Dân Nam Dallas hàng ngồi Nguyễn Khắc Hiền 72 Dallas, Phạm Hiệp Thơ, Anh Huỳnh Văn Đức và anh Trương Văn Ái

Phạm Hiệp Thơ và NT Tống Hồ Huấn vui mừng hội ngộ

Chị Huấn đang IPhone hình ảnh

Phạm Hòa, Thiếu Tướng Lê Minh Đảo và Phúc SĐ18

Lôi Hổ Huỳnh Ngọc Thương Đại Diện anh em Nha Kỹ Thuật Little Sàigòn tặng Berret Đỏ đến NT Tống Hồ Huấn

Hồn Việt TV và Little Sài Gòn Radio Phỏng Vấn NT Tống Hồ Huấn và 
Lôi Hổ Lưu Văn Thuần

NT Tống Hồ Huấn và Lôi Hổ Phạm Đình Cung đang gợi lại trí nhớ 
khi nhắc đến những chiến hữu năm xưa

Những Chiến Hữu sống sót trở về từ mặt trận Phan Rang 
16 tháng 4 năm 1975

Anh Chị Lâm Ngọc Chiêu và Thiếu Tướng Lê Minh Đảo

 Thiếu Tá Lô ND gặp lại NT Huấn từ những ngày phục vụ bên 
Lực Lượng Đặc Biệt

NT Đại Tá Liêu Quang Nghĩa và NT Thiếu Tướng Lê Minh Đảo


Trung Tá Vương Đình Thuyết ND , Ông Bà Đại Tá Liêu Quang Nghĩa 
và Bà Quả Phụ Trung Tướng Lê Nguyên Khang TQLC
Bác Sĩ Billy Trung và Đại Úy Mai Bá Trác

Phạm Hòa và Trung Tá Phan Văn Be Nhảy Dù

Round Table Little Sài Gòn Nha Kỹ Thuật
Anh Chị Huỳnh Văn Đức 71 , Nguyễn Rinh 72, Lưu Văn Thuần CD1, Phạm Hiệp Thơ CD1, Nguyễn Khắc Hiền 72, Anh Chị Lê Văn Minh 72, Trần Thế Bút CD1, 72, LH Huỳnh Ngọc Thương CD1

MC Nhảy Dù Đại Úy Phan Nhật Nam

NT Nguyễn Hải Triều, NT Phạm Đình Cung và NT Lê Minh

Nguyễn Rinh 72 và Lưu Văn Thuần CD1

Anh Chị Lê Văn San 71 từ San Diego 

Anh Lê Minh và Anh Chị Lâm Ngọc Chiêu

Anh Chị Nguyễn Thành Điểu Los Angeles

Anh Chị NT Nguyễn Hải Triều San Diego

 
Ông Bà NT Liêu Quang Nghĩa Houston Texas

  Happy Birthday Chị Ba Liêu Quang Nghĩa và Birthday Cake 
with Birthday song
Chúc Mừng Sinh Nhật Chị Ba 24 tháng 8 năm 2014

Anh Chị NT Lê Minh

Chúc Mừng hội ngộ 40 năm NT Tống Hồ Huấn 

Anh Chị Huỳnh Văn Đức Costa Mesa California

Anh Anh Nguyễn Rinh và Lưu Văn Thuần

Anh Chị Lê Minh Chiến Đoàn 3 và Đoàn 72

NT Phạm Đình Cung, TBTC Đặng Thành Long, Anh Mai Bá Trác, Phạm Hòa, Phúc SĐ18
Chị Lâm Ngọc Chiêu, Thiếu Tướng Lê Minh Đảo, NT, Phương Hồng Quế

Nguyển Văn Hùng Nhảy Dù, Chủ Tịch Liên Hội Phan Ngọc Lượng, Phúc SĐ18
Thiếu Tướng Lê Minh Đảo, NT, Phương Hồng Quế và Chị Phúc

Ông Bà NT Trung Tá Tôn Thất Lăng

  Anh Chị Thần Tượng 213 Đại Úy Tôn Thất Kim


Hình Lưu Niệm với 3 cô em gái của Thiếu Úy Đặng Công Luận Đoàn 11

Nguyễn Rinh và New style Red Beret

Em trai anh Giao BCH Nha, Phạm Hòa và anh Lâm Ngọc Chiêu

Video

1 comment:

  1. Những người lính VNCH đã một thời vào sinh ra tử cùng nhau nay gặp lại nơi đất khách trời xa thật là 1 sự xếp đặt của tạo hoá.

    ReplyDelete